Bustad: Tomter
Kommunale tomter Sandshamna: Informasjon om kommunale tomter (ekstern lenkje). Sjå plasseringa av tomtene i kommunene sin kartteneste (ekstern lenkje). Zoom inn på Sandsøya, og velg “Sal av tomter” i menyen. Vi har lagt merke til at det her er markert åtte tomter, medan det på nettsidene til Sande kommune står at det er fire tomter. […]
Fritid: Aktivitetstilbod
Her finn du oversikt over fritidsaktivitetar du kan ta del i, frå Sandsøy/Voksa. Dei fleste tilboda som er med i denne oversikta, er lokalisert på dei to øyane våre. I tillegg har i tatt med nokre andre aktivitetstilbod, som er innan rimeleg reiseveg frå Sandsøy/Voksa.     Bygdekinoen Viser filmar (ein for barn og ein […]
Bustad: Hus og leiligheiter
Fritidshus: Tomter og hytter
Hyttetomter Marøya: Freystein Baade, tlf. 915 51 446 Britt Harøy, tlf. 415 54 611   Hytter Voksa: Øystein Baade, tlf.  905 40 922 (hytter under planlegging)   Hyttetomter Voksa: Markus Flatøy, tlf. 482 70 298   Hyttetomter Strømsnes/Toftesund: Bjarne Strømsnes, tlf. 959 18 950 Vebjørn Strømsnes, tlf. 911 56 355   Rorbuer Varholmen: Varholm Eiendom […]
Arbeid: Ledige stillingar
Her finn du oversikt over ledige stillingar på Sandsøy/Voksa, eller i rimeleg pendlaravstand. Vi tek forbehold om at sidene vi linkar til, kan vere uoppdatert.   Mowi Norway avdeling Voravika (Sandsøya): Sjekk heimesidene for ledige stillingar.   Sandsøy Servicebåt AS (Sandsøya): Sjekk Facebook-sida for ledige stillingar. Har sagt at dei planlegger vekst. Meir informasjon om […]
#bupåSandsøya
På denne sida finn du intervju med personar som har valt å busette seg på Sandsøya eller Voksa, der dei fortel om kvardagen, fritidssyslar og andre aspekt ved å leve i havgapet – rett og slett; gode grunnar til å bu på Sandsøya! Følg #bupåSandsøya på Facebook-sida Bu på Sandsøya og på Instagram bupasandsoya. ” […]