Bustad: Hus og leiligheiter

Hus til salgs:

Ingen hus per januar 2020.

 

Leiligheiter til salgs:

Ingen leiligheiter per januar 2020.

 

Nye leilegheiter på Sandshamna:

Eit privat initiativ, med GO Group AS i spissen, er i ferd med å realisere utbygging av ein firemannsbustad plassert i det kommunale bustadfeltet på Sandshamna. Med kommunal velvilje vil det bli oppstart i løpet av 2019. Målsetjinga er å vere ferdig med prosjektet innan utgangen av 2020.

Det vil bli totalt fire bustadeiningar. Desse er i utgangspunktet tilgjengelege både for sal og til utleige. Interesserte må gjerne ta kontakt allereie no – ein kan då også vere med på å bestemme utforminga av bustadane.

NB! Denne informasjonen er frå 2019 – per januar 2020 er prosjektet ikkje starta.

 

Ta kontakt for å melde interesse:

Eirik Voksøy Bringsvor, telefon 994 22 824, epost eirik.v.bringsvor@gmail.com.

 

Dei nye leiligheitene er tenkt plassert ved sida av dei eksisterande leiligheitene i bustadfeltet – midt i dette biletet.

 

Leiligheiter Sandshamna:

Det er tre stykk kommunale utleigebustader på Sandsøya, desse er lokalisert i bustadfeltet på Sandshamn, like ved dei kommunale tomtene.

Informasjon finn du på Sande kommune sine nettsider (ekstern lenkje).

For tida (januar 2020) er alle tre leilegheitene opptatt.