Bustad: Tomter

Kommunale tomter Sandshamna:

Informasjon om kommunale tomter (ekstern lenkje).

Sjå plasseringa av tomtene i kommunene sin kartteneste (ekstern lenkje).

Zoom inn på Sandsøya, og velg “Sal av tomter” i menyen. Vi har lagt merke til at det her er markert åtte tomter, medan det på nettsidene til Sande kommune står at det er fire tomter. Vi har ikkje fått svar på kva som er rett.

 

Bilete av tomtene:

 

Hustomter Voksa:

Freystein Baade, tlf. 915 51 446

Her er det tre stk. hustomter. Han har også nausttomter på Voksa.

 

Hus-/hyttetomter Bringsvoren:

Coop Nordvest SA, tlf. 419 23 141

Tomtene er lokalisert nordaust for forsamlingshuset Dollstun, 150 meter frå krysset, i retning mot Sandshamna.