Fritidshus: Tomter og hytter

Hyttetomter Marøya:

Freystein Baade, tlf. 915 51 446

Britt Harøy, tlf. 415 54 611

 

Hytter Voksa:

Øystein Baade, tlf.  905 40 922 (hytter under planlegging)

 

Hyttetomter Voksa:

Markus Flatøy, tlf. 482 70 298

 

Hyttetomter Strømsnes/Toftesund:

Bjarne Strømsnes, tlf. 959 18 950

Vebjørn Strømsnes, tlf. 911 56 355

 

Rorbuer Varholmen:

Varholm Eiendom AS v/Roger Edvardsen, tlf. 932 47 198

 

Hus-/hyttetomter Bringsvoren:

Coop Nordvest SA, tlf. 419 23 141

Tomtene er lokalisert nordaust for forsamlingshuset Dollstun, 150 meter frå krysset, i retning mot Sandshamna.