Welcome to Sandsøy/Voksa!

Read more

Accommodation in Sandsøy/Voksa

Experience a lot

Read more

Facebook

Nye ferjeruter frå 1. mai 2019. Desse finn du på https://frammr.no/FRAM/Ruter/Ferje
Fellesuttale frå Sandsøy og Voksa Grendalag og Kvamsøy Bygde- og Næringslag
Tusen takk til alle som kom på næringsdag idag. Takk til dei bedriftene som deltok, og ei spesiell takk til Sandefisk for lån av hummarparken og Sande Sjømat for fantastisk gode fiskekaker 😃