nnoengger

Sandsøy/Voksa!
- et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land.

Dollsteinhola
- ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid.

Kong Arthur Spelet
- eit humoristisk frilufts-
teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan

kart22feb.jpg

Kva skjer på Sandsøya?

 

 

Isak Våge

"Glimt frå den norrøne soga"

For de som har interesse for historie kan dette være av interesse: Isak Våge har sendt oss "Glimt frå den norrøne soga". Trykker du på vedlegget nederst på sida kan du lese hele boka.

glimt.pdf