Fiskarheimen på Sandshamn
Fiskarheimen er det eldste forsamlingshuset på Sandsøya. Huset var ferdig sett opp i 1910. Over hundre år seinare er Fiskarheimen framleis brukt til å samle folk – no oftast til møter og mattilstelningar, samt konfirmasjonsfestar og gravferdslag. I 2018 vart det gjennomført eit omfattande renoverings- og oppussingsarbeid i huset, hovudsakleg på toaletta i kjellaren, og […]
Sandsøy Hornmusikk
Kontaktperson: Kjerstin Sande Økonomiansvarlig: Laila Voksøy Bringsvor Medlemmer: Atle Rusten, Inge Johnny Hide, Anna Kirsti Skare, Karina Beate Skare Longva, Laila Voksøy Bringsvor, Bodil Einang, Irene Skare, Karoline Helland Worren, Maritess Camello.
Sandsøy Frilynde Ungdomslag
Styret for 2019: Leiar: Anne-Lise Johansen, tlf. 41299833 (ansvar for utleige) Nestleiar: Karoline H. Worren Sekretær: Fredrik Baade Kasserar: Simone Slettestøl Styremedlem: Nikolai Sande Sjekk Facebook-sida til ungdomslaget.   Historia om SFUL og forsamlingshuset Dollstun I 1880 åra var det på Sandsøya mange ulike lag i aktivitet. Samtalelag, leselag, fråhaldslag, kristeleg ungdomsarbeid for å nemne […]
Sandsøy og Voksa Grendalag
Sandsøy og Voksa Grendalag har som formål å jobbe med saker som gagnar bygdene. Alle røysteføre på Sandsøy og Voksa er medlemmar av laget.   Styret i grendalaget for 2019 er følgjande: Leiar: Bjørn Thore Hansen. Skrivar: Ragnar Kvamme. Styremedlemmer: Anne Bjørg Bringsvor, Pavel Skobelev og Jan Even Longva. Ta kontakt med oss dersom du har […]
Sandsøy og Voksa Sogelag
Breidablik bygdemuseum Breidablik bygdemuseum ligg ved Øvstevegen på sørsida av Sandsøya. Huset er den gamle skulen som vart bygd i 1898 og som heitte Breidablik skule. Då ny skule vart teken i bruk i 1962 kom huset i privat eige, men vart i 1996 gitt til Sandsøy og Voksa sogelag av Aslaug Sande. Sogelaget har […]
Sandsøy Idrettslag
Idrettslaget vart skipa i 1972, og er i dag den organisasjonen på Sandsøy/Voksa med flest medlemmer. I 2017 var talet 80. Sandsøy IL har dei seinare åra hatt fotballag i aldersbestemte klasser, dei organiserer trimpostar på fjell og i fjører, og har eige treningsstudio som alle kan abonnere på. Det største arrangementet gjennom året er […]