nnoengger

Sandsøy/Voksa!
- et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land.

Dollsteinhola
- ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid.

Kong Arthur Spelet
- eit humoristisk frilufts-
teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan

kart22feb.jpg

Grendalaget

bryllupsbilder_025.jpg

Sandsøy og Voksa Grendalag har som formål å jobbe med saker som gagnar bygdene. Alle røysteføre på Sandsøy og Voksa er medlemmar av laget. Styret i grendalaget er følgjande:

Formann:            Anne Lise Johansen           tlf.  412 99 833

Kasserar:            Kjerstin Sande                   tlf.  976 54 905

Styremedlemmar:  Oddleif Vorren, Ove Myklebust, Vidar Vaage