nnoengger

Sandsøy/Voksa!
- et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land.

Dollsteinhola
- ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid.

Kong Arthur Spelet
- eit humoristisk frilufts-
teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan

kart22feb.jpg

Møte i Grendalaget;    Mandag 24. juni    kl. 18.00       Fiskarheimen

                                  Mandag 23. sept.   kl. 18.00       Fiskarheimen

                                  Mandag 25. nov.    kl. 18.00       Fiskarheimen