nnoengger

Sandsøy/Voksa!
- et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land.

Dollsteinhola
- ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid.

Kong Arthur Spelet
- eit humoristisk frilufts-
teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan

kart22feb.jpg

Sande Kyrkje

 

sande_kirke.jpg

Matias Nupen  heitte ein mann som budde i Hallebygda.  Faren hans kom frå Igesund i Herøy, og han  kjøpte Nupen1 i 1849. Sande og Herøy  var dengong ei kommune med namnet  Herøy. Sandsøya har nok i gamal tid vorte  rekna som ei av Herøyane, og høyrde til  Nerøy skipreide. Han fortel at då kong  Olav Trygvason kom frå tinget på  Dragseidet i 997 på veg til Trondheim, møtte  han ein overhendig motvind frå nord i  Haugsfjorden. Og, då han hadde god tid,  la  han til lands på Sande for å avvente betre  veir, og for å la rorskaranefå kvile. Dei drog skipa  opp på sanden, og kongenog hirdbispen gjekk i land. Medan dei gjekk der og såg seg rundt, stogga kongen litt ned for derkyrkja står idag, sette eit kors i bakken, og baud at her skal det byggast ei kyrkje.

 

 

Du kan ta kontakt med Sande Kyrkjelege Fellesråd på telefon 70026480.

Sande Kyrkjekontor
6084 Larsnes

 

 

 

 

 

Sandsøya og Sande Kyrkje av Isak Våge er  her som vedlegg under:

Sands_ya_og.pdf