Sandsøy Hornmusikk

Kontaktperson: Kjerstin Sande

Økonomiansvarlig: Laila Voksøy Bringsvor

Medlemmer: Atle Rusten, Inge Johnny Hide, Anna Kirsti Skare, Karina Beate Skare Longva, Laila Voksøy Bringsvor, Bodil Einang, Irene Skare, Karoline Helland Worren, Maritess Camello.