Sande Sjømat DA

Sande Sjømat DA er ei lita familiebedrift som held til på Sandsøya. Vi har tilknytning til Sandefisk AS og har difor daglig tilgang til fersk fisk. Vi har knytta til oss fleire flinke medarbeidarar og håpar vi kan få til meir etterkvart.

Kjerstin Rebekka Sande, 6089 SANDSHAMN, tlf: 97 75 43 90, epost: kjerstin.sande@bta.as

Besøk Sande Sjømat DA si side på Facebook!