Voksa Kultursenter

Det er planen at Voksa og det gamle posthuset der, pluss grindbygget, skal vere ein del av Sommerakademiet sin base i Møre og Romsdal. Sommerakademiet er ein pådrivar for distriktsutvikling basert på kunst og kultur, handverk og natur. Har de tre Vestlandsfylka og hele Nord Atlanteren som sitt område. Sjekk heimesida sommerakademiet.com.