nnoengger

Sandsøy/Voksa!
- et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land.

Dollsteinhola
- ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid.

Kong Arthur Spelet
- eit humoristisk frilufts-
teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan

kart22feb.jpg

FISKE - du har kome til rette plassen!

 

På Sandsøya kan du fiske frå land, bruer, kaier, og moloar, eller du kan leige båt å dra ut på sjøen/havet.

I løpet av kort tid er du komen utpå fiskefelta/ope hav eller innover fjordane.
Rosenlund har godt utstyrte rom til å gjer opp fisken i og fryseri der du
kan oppbevare fangsten til avreisedagen. Der er også stor frysar i kvar rorbu.

Fisken du kan få er omtrent alt som sym i sjøen - torsk, sei, laks, hyse, sild, makrell, breiflabb, uer, steinbit, kveite...

(Hummarfiske er regulert og forbode i tidsromet mai-oktober, krabbe kan du fiske heile året, men beste krabben får du på hausten)

 

www.fiskeridirektoratet.no kan du finne de regler som gjelder for sportsfiske i Norge.

Om du skulle være uheldig å ikkje få fisk kan du kjøpe lokalt Sandsøya har både lakseoppdrett, hummarpark og fiskemottak!