Rosenlund
Sjekk sidene til Rosenlund for informasjon om overnatting (trykk her).
Voksa
Voksa er øya med vegsamband frå Sandsøya. Fergekaia og hurtigbåtkaia er på Voksa.   Sjekk desse alternativa for overnatting: Baadebu (Airbnb)
Mikkelholmen
Mikkelholmen ligg sentralt i Sandsøy-samfunnet – det er her brua går over Straumen, som er innløpet til Sandsvågen som skjer seg inn i øya frå aust.   Sjekk desse alternativa: Mikkelbuda (Airbnb)
Skare
På Skare, sørvest på Sandsøya, er det gjennom mange år bygt opp ein landsby av hytter – dei fleste til utleige.   Sjekk desse sidene for meir informasjon: Skare Havstuer: http://www.skarehavstuer.no/ Nord West Hytter: http://www.nwh.no/