Mikkelholmen

Mikkelholmen ligg sentralt i Sandsøy-samfunnet – det er her brua går over Straumen, som er innløpet til Sandsvågen som skjer seg inn i øya frå aust.

 

Sjekk desse alternativa:

Mikkelbuda (Airbnb)