Skare

På Skare, sørvest på Sandsøya, er det gjennom mange år bygt opp ein landsby av hytter – dei fleste til utleige.

 

Sjekk desse sidene for meir informasjon:

Skare Havstuer: http://www.skarehavstuer.no/

Nord West Hytter: http://www.nwh.no/