Vekomen til Sandsøya og Voksa

Denne sida er ei samleside for besøkande, fastbuande og næringsliv på Sandsøya og Voksa, som ligg i Sande Kommune, Møre og Romsdal.

Ta gjerne kontakt med redaksjonen for nettsida om det er informasjon som manglar eller om du har problemer med å finne fram.